Ύδωρ Σουρωτής <br> Απόλυτα Ισορροπημένο και Υγιεινό!

Ύδωρ Σουρωτής
Απόλυτα Ισορροπημένο και Υγιεινό!

Από την περιοχή της Σουρωτής προέρχεται το επιτραπέζιο νερό Ύδωρ Σουρωτής. Το Ύδωρ οφείλει την άριστη ποιότητά του στη δομή των πετρωμάτων του Ανθεμούντα· πετρώματα ημιμεταμορφωμένα, μεταμορφωμένα και πυριγενή, με τα οποία έρχεται σε επαφή στην πορεία του, σε βάθος 100 μέτρων, προσλαμβάνοντας διάφορα ωφέλιμα συστατικά.... περισσότερα για το ΥΔΩΡ

Fresh water tips

ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ;
Ορισμός Ύδωρ (-ατος): Σώμα Υγρό, άνευ γεύσεως και οσμής, ου το μόριο αποτελείται εκ της ενώσεως ενός ατόμου αξυγόνου μετά δύο ατόμων υδρογόνου και το οποίον αφθονεί τη φύσει και αποτελεί την βροχήν, τας πηγάς, τους ποταμούς και τας θάλασσας...