ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H ΣΟΥΡΩΤΗ A.E., ιδιοκτήτρια εταιρεία τoυ δικτυακού τόπου www.souroti.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η πρόσβαση ή χρήση αυτού του site, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου. Αν διαφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική περί προστασίας Προσωπικού Απορρήτου, μην χρησιμοποιήσετε αυτό το site .

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ

Η ΣΟΥΡΩΤΗ A.E. παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου μια πλούσια συλλογή πληροφοριών, η οποία διατίθεται για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ως έχει» και η ΣΟΥΡΩΤΗ A.E. αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου σελίδων/υπηρεσιών.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΡΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΣΟΥΡΩΤΗ A.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.souroti.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.souroti.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.souroti.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.souroti.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Το www.souroti.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.souroti.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το www.souroti.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το www.souroti.gr.

ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. δεν εγγυάται, ούτε υπονοεί, ότι το υλικό στο site είναι κατάλληλο για χρήση εκτός Ελλάδος. Εάν χρησιμοποιείτε το site από μια τοποθεσία εκτός της Ελλάδος, είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Παρέχοντας υλικό σε αυτό το site , η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. δεν υπόσχεται ότι το υλικό θα παραμείνει διαθέσιμο σε σας. Η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. δικαιούται να διακόψει ανά πάσα στιγμή το σύνολο ή μέρος αυτού του site , χωρίς καμία ειδοποίηση προς εσάς. Η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, τις προϋποθέσεις, και τις κοινοποιήσεις βάσει των οποίων προσφέρεται αυτό το site, και η χρήση του site εκ μέρους σας μετά τις εν λόγω αλλαγές θα θεωρείται ότι εκφράζει τη συναίνεσή σας στους εν λόγω τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να εξετάζετε τακτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης για να εξακριβώνετε κατά πόσο έχουν αλλάξει.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εάν έχετε συμφωνήσει ειδικά για τακτική επικοινωνία μαζί μας ή έχετε ζητήσει να ενταχθείτε στον κατάλογο ταχυδρομικών διευθύνσεων όταν κάνατε την εγγραφή σας, μπορεί κατά καιρούς να επικοινωνούμε μαζί σας. Στο τμήμα Contact του site μας, ζητάμε ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία μόνο εάν χρειάζεται να έρθουμε απευθείας σε επαφή μαζί σας, επειδή οι προσπάθειές μας να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e - mail δεν καρποφόρησαν. Δεν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του e - mail σας για άλλους σκοπούς παρά μόνο για να απαντήσουμε στο μήνυμα που έχετε στείλει, εκτός εάν έχουμε την άδειά σας.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, προκειμένου να βελτιωθούν οι μέθοδοι μάρκετινγκ και προώθησής μας. Για τους σκοπούς αυτούς αναλύουμε στατιστικά τη χρήση της ιστοσελίδας. Δεν πουλάμε, μεταβιβάζουμε ούτε γνωστοποιούμε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας σε τρίτα μέρη χωρίς την προγενέστερη συναίνεσή σας. Ο τελικός έλεγχος των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε στο site , παραμένει σε εσάς. Παραδείγματος χάρη, μπορείτε πάντα να αλλάξετε γνώμη για την τακτική μας επικοινωνία στέλνοντας απλώς e-mail.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.souroti.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.souroti.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.